Контактные номера
8 (7132) 56 00 28
8 (7132) 56 47 85

ЕДЮО «Жас Ұлан», «Жас Қыран»

image

Қалалық оқушылар Сарайы ұйымдастыру-көпшілік бөлімінің басты міндеттері: қалалық «Жас Ұлан» ББЖ ұйымына басшылық жасау, балалар мен жасөспірімдер ұйымдарының жаңа жұмыс түрлерін тарату, әртүрлі көпшілік шаралар өткізу арқылы балалар қозғалысының қызметіндегі жобалар мен бағдарламаларды жүзеге асыру, адамгершілікке, отансүйгіштікке, экологиялық мәдениетке тәрбиелеу, салауатты өмір салтын насихаттау үшін жағдай жасау, балаларды тәрбиелеу жұмыстарынң барлық бағыттары бойынша аға тәлімгерлер мен класс жетекшілерге әдістемелік көмектер көрсету.

Педагог-ұйымдастырушылар – «Жас Ұлан» ББЖ ұйымы қызметінің үйлестірушілері, мектеп балалар ұйымын бақылап, бағдар беруші.

Елбасының республика көлемінде бірыңғай балалар қоғамдық бірлестігін құру туралы бастамасын қолдау мақсатында 2011 жылы қыркүйек айында Ақтөбе қаласында «Жас Ұлан» бірыңғай балалар мен жасөспірімдер ұйымы құрылды.

Қазіргі таңда қоғамдық бірлестік қаланың жалпы білім беретін мектептердің ұйымдарын біріктіреді. Ұйым оқушыларды бір ту астына жинап, бірлікке, ұйымшылдыққа, қайырымды істер жасауға, мәдени-қоғамдық шараларды ұйымдастыруға үйретеді.

Жыл сайын « Жас Ұлан» ұйымының қызметіне «Руханият», «Зерде», «Отан», «Экология», «Салауат», «Жеті жарғы», «Еңбек» бағыттарын қамтитын бағдарламалар құрылып, іске асырылады. Осы жылдар ішінде ұйым мүшелері қызықты істер, қайырымдылық акциялар, мереке-байқаулар, кездесулер, зияткерлік ойындар, көшбасшылық ауысымдар ұйымдастырып, қалалық, облыстық, республикалық шараларға белсенді қатысуда.

Основными задачами организационно-массового отдела являются:

- руководство городской детско-юношеской организацией «Жас Ұлан»; Распространение инновационных форм работы в детских и молодежных общественных организациях;

- реализация проектов и программ деятельности детских обьединений школьников через проведение разлиичных массовых мероприятий;

- создание условий для воспитания нравственных, гражданственно-патриотических качеств, экологичекой культуры, пропаганда здорового образа жизни;

- оказание методической помощи старшим вожатым и классным руководителям по всем направлениям воспитательной работы с детьми.

Педагоги-организаторы координируют деятельность ЕДЮО «Жас Ұлан»

В 2011 году по инициативе Главы нашего государства – Лидера Нации – Н. Назарбаева в республикке создана единая детско-юношеская организация «Жас Ұлан». Педагоги-организаторы координируют деятельность городской ЕДЮО «Жас Ұлан», которая объединяет уч-ся 2-10 классов школ города. Участвуя в деятельности детско-юношеской организации, ребята становятся востребованными в современном обществе, учатся проявлять творческую инициативу во благо общества и государства, приобретая и развивая лидерские качества.

Ежегодно разрабатывается программа деятельности организации «Жас Ұлан» по следующим направлениям: «Руханият», «Зерде», «Отан», «Экоәлем», «Салауат», «Жеті жарғы», «Еңбек». Основные формы работы с учащимися: сборы, слеты, акции, праздники, конкурсы, семинары, различные интеллектуальные, деловые и познавательные игры, экскурсии, операции, тренинги, соответствующие возрастным особенностям членов организации.